Kilka słów o naszej organizacji

Wspieranie życiowej i społecznej aktywności osób niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionym, bezrobotnych, matek samotnie wychowujących dzieci, osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, uchodźców politycznych oraz innych grup społecznych wymagających takiego wsparcia. Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizm,narkomania czy wykluczenie społeczne będących następstwem długotrwałego bezrobocia. Niesienie pomocy w domu chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową. Prowadzenie Dziennego Klubu Seniora "Pod Dobrym Aniołem"

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: