Pomóż nam pomagać!

"PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA SALVATTI.PL"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: ZAK

KRS: 0000309499

Fundacja Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
________________________________________
Cel Fundacji
Fundacja ZAK jest narzędziem wspierającym pracę Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, które jest międzynarodowym ruchem apostolskim, który zainicjował św. Wincenty Pallotti w Rzymie w XIX w.

Jako Fundacja ZAK:
- Przygotowujemy świadomych swego powołania i misji członków Kościoła przez organizowanie kursów, szkoleń, pielgrzymek, rekolekcji, warsztatów, konferencji i innych zgromadzeń o charakterze ewangelizacyjnym i misyjnym.
- Prowadzimy działalność charytatywną, organizujemy pomoc rodzinom, ubogim, ofiarom konfliktów zbrojnych, niepełnosprawnym w Polsce i za granicą;
- Prowadzimy formację liderów, animatorów, ludzi zdolnych i gotowych do wspólnego działania.

Kilka słów o naszej organizacji

Korzystając z tego programu wspierasz Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl oraz współpracujące z nią organizacje pozarządowe, realizujące różnorodne, wartościowe przedsięwzięcia pożytku publicznego. Fundacja Salvatti istnieje i działa dla dzieci z najdalszych zakątków świata, które bez naszej pomocy nie mogłyby chodzić do szkoły. Fundujemy m.in. stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży z Afryki i Ukrainy, wspieramy szkołę dla osieroconych dzieci w Vutukur w Indiach, utrzymujemy dom dla dzieci ulicy Casa Hogar w Kolumbii. Przekaż nam 1,5 proc. podatku i pomóż nam dawać nadzieję dzieciom na normalne dzieciństwo.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: