Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: fundacja złotowianka

KRS: 0000308316

Fundacja otacza opieką osoby w różnym wieku, dzieci i dorosłych z terenu kraju i zza granicy. Do grona naszych podopiecznych należą osoby chore i niepełnosprawne, młode talenty, ale też ci, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Wśród naszych podopiecznych mamy osoby zmagające się z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami ze spectrum autyzmu, chorobami neurologicznymi (stany po udarze, wylewie, zanik mięśni itp.), chorobami nowotworowymi, stanami po uszkodzeniu układu nerwowego (wypadki komunikacyjne, urazy rdzenia kręgowego itp.), urazami ortopedycznymi, zaburzeniami układu ruchu, chorobami psychicznymi, zaburzeniami rozwojowymi, w tym zaburzeniami mowy, słuchu, integracji sensorycznej itp., chorobami genetycznymi, zaburzeniami metabolicznymi i innymi schorzeniami.

Dane naszego OPP

  • KRS: 0000308316
  • Adres: ZŁOTÓW

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: