Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy osobom potrzebującym w kraju i zagranicą, a w szczególności: 1 ) Krzewienie wiedzy o działalności misyjnej oraz niesienie pomocy materialnej, personalnej i duchowej placówkom misyjnym poza granicami RP, 2 ) działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez zrzeszanie ludzi dobrej woli, 3 ) działalność charytatywna, 4 ) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych, 5 ) nauka, oświata, edukacja i wychowanie, 6 \) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 7 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 8 ) upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 9 ) działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, 10 \) promocja i organizacja wolontariatu, 11 ) wspieranie rozwoju społeczno- gospodarczego w krajach rozwijających się.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: