Kilka słów o naszej organizacji

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice od 16 lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności.
Od roku 2009 posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), a tym samym ma prawo do odpisu 1,5%.
Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana działalność kulturalna, organizowanie różnorodnych działań na rzecz mieszkańców, działalność mająca na celu upowszechnianie turystyki poprzez promocję walorów historycznych i przyrodniczych wsi Śmiałowice, gromadzenie i publikacja materiałów związanych z historią wsi oraz prowadzenie kursów i zajęć edukacyjnych.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice podejmuje działania związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży, m.in. sprawuje patronat nad działalnością Świetlicy Dziecięcej. Podejmuje także działania w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku osób dorosłych.
Organizuje kursy edukacyjne, warsztaty i imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizuje wyjazdy do kina i teatru, na basen czy lodowisko oraz wycieczki turystyczno-poznawcze dla dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie prowadzi stronę www.smialowice.pl mającą na celu przekazywanie użytkownikom wszelkich informacji na temat wsi, dotyczących zarówno jej historii, jak i teraźniejszości. Strona na bieżąco informuje o istotnych wydarzeniach, stanowiąc wizytówkę promocyjną Śmiałowic oraz internetową tablicę ogłoszeń i kronikę wydarzeń.
Posiadamy także fanpage na Facebooku: @smialowice (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice)

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: