Nasza strona www: http://www.naukowcy.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Stowarzyszenie Młodych Naukowców jest organizacją pozarządową, która skupia studentów, doktorantów i młodych naukowców zajmujących się nauką.
Od 2008 roku prowadzimy Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, wspieramy Schronisko i pomagamy bezdomnym zwierzętom. Wolontariat zajmuje się codziennie socjalizacją, karmieniem, higieną oraz leczeniem zwierząt przebywających w Schronisku. Prowadzimy też domy tymczasowe dla zwierząt wymagających szczególnej opieki.
Drugim naszym kierunkiem działania jest wsparcie młodych osób w rozwoju naukowym oraz popularyzacja nauk przyrodniczych i medycznych.
Celami Statutowymi Stowarzyszenia są działania ukierunkowane na:
1) pogłębianie wiedzy członków Stowarzyszenia;
2) popularyzacje wiedzy z dziedzin przyrodniczych i medyczne;
3) działania na rzecz studentów;
4) promocja zdrowego stylu życia;
5) upowszechnianie ekologii, ochrony roślin i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
6) wspomaganie młodzieży w nauce;
7) propagowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży;
8) wspieranie i organizowanie akcji charytatywnych;
9) zachęcanie młodzieży do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych;
10) promocję zawodów o profilu przyrodniczym i medycznym.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: