Kilka słów o naszej organizacji

1 . Charytatywna pomoc społeczna dzieciom i młodzieży z grup szczególnego ryzyka. 2 . Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. 3 . Inicjowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień. 4 . Promocja aktywności zawodowej młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu. 5 . Animacja jednostek terenowych do efektywnej pracy wychowawczej w danym środowisku. 6 . Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz integracji europejskiej. 7 . Upowszechnianie krajoznawstwa, wypoczynku i sportu. 8 . Ukazywanie wartości życia ludzkiego i rozwijania go. 9 . Promowanie stylu życia w oparciu o wartości ewangeliczne. 10 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: