Kilka słów o naszej organizacji

1 .Celem Stowarzysznia jest zrzeszanie i popularyzowanie żeglarstwa wsród osób niepełnosprawnych, 2 .Organizowanie bazy technicznej do uprawiania żeglarstwa przez osoby niepełnosprawne ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo, 3 .wyrównywanie szans, ochrona interesów i propagowanie żeglarstwa we wszystkich jego formach wśród osób niepełnosprawnych, 4 .ułatwianie żeglarzom niepełnosprawnym aktywnego uprawiania żeglarstwa, poprzez prowadzenie wszelkich form nauki, szkoleń oraz wypoczynku. 5 .dążenie do pełnej integracji osob niepełnosprawnych w społeczeństwie , ludzi sprawnych, rehabilitacja społeczna i lecznicza poprzez aktywny wysiłek fizyczny, 6 .integracja społeczna osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, 7 .aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 8 .organizowanie imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: