Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja została powołana w celach: a) prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności profilaktyki chorób nowotworowych krwi, b\) propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego, c) wspierania postaw obywatelskich, w szczególności w zakresie dawstwa szpiku, d) zapewnienie obywatelom równego dostępu do informacji, w szczególności dotyczących profilaktyki i diagnozowania chorób nowotworowych, e) wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: