Kilka słów o naszej organizacji

FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ została ustanowiona przez Stefana Rachwalskiego.

Historia naszej organizacji ma swoje początki w Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej, która powstała w 1998 roku. Należy w tym miejscu dodać, że Fundacja ta została założona przez Władysława i Zofię Pokusów z prywatnych środków, które stanowiły ich dorobek życia. Byli to obywatele kanadyjscy pochodzenia polskiego.

W ramach dotychczasowej działalności tych Fundacji zostało udzielonych 533 stypendia naukowe dla studentów z 51 polskich uczelni.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: