Nasza strona www: razemzdazymy.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja "Razem Zdążymy" została powołana w celach:
1) Niesienia pomocy osobom z zespołem Ataksja – Teleangiektazja oraz dzieciom z chorobami nowotworowymi. Działania na rzecz poprawy stanu ich zdrowia jak również działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej ww. chorób.
2) Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym z ww. chorobami.
3) Organizacji i promocji wolontariatu.
4) Działalności charytatywnej.
5) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: