Kilka słów o naszej organizacji

Od 2007 roku działamy po to, by dziewczyny i kobiety czuły się u siebie.
Jesteśmy po to, by dziewczynki i kobiety czuły się u siebie.

Przestrzeń Kobiet powstała w marcu 2006 roku jako grupa nieformalna, została przekształcona w fundację we wrześniu 2007 roku. Siedziba Fundacji znajduje się w Szczawnicy, natomiast biuro – w Krakowie.

Główne cele statutowe Fundacji to: działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn w sferze publicznej i prywatnej, przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, w szczególności ze względu na płeć i orientację seksualną oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii kobiet. Cele te są realizowane głównie metodami edukacyjnymi i badawczymi, m.in. poprzez organizację i prowadzenie warsztatów, wydawanie publikacji, tworzenie raportów, organizację spotkań edukacyjnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: