Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej RADAN założona w 2007r. roku przez Tadeusza Wesołowskiego, wiceprezesa Beskidzkiej Grupy GOPR, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego działającą w KRS pod numerem 0000283966.

Misją Fundacji jest: Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce, promowanie sportu i zdrowego trybu życia oraz niesienie pomocy potrzebującym poprzez aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.

Misja Fundacji realizowana jest w szczególności poprzez dotowanie wszystkich grup GOPR, sponsorowanie i pomoc w organizacji imprez oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, mających na celu promocję sportu, jak również wsparcie młodych talentów. Fundacja udziela pomocy finansowej ratownikom poszkodowanym w wypadkach górskich, wspiera działalność charytatywną, w szczególności na rzecz chorych i ubogich. Aktywnie współpracuje z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, w tym z władzami miast, gmin i powiatów w zakresie objętym celami Fundacji. Dzięki środkom pozyskanym z tytułu 1% podatku oraz pomocy darczyńców, dofinansowywane są szkolenia i zgrupowania ratowników górskich, współfinansowane zakupy niezbędnego sprzętu oraz finansowane budowy i remonty stacji ratunkowych. Współpracujące w Fundacją kluby i organizacje sportowe otrzymują rokrocznie wsparcie finansowe na działalność statutową, a młodzi sportowcy mają szansę doskonalić swoje umiejętności pod profesjonalnym okiem specjalistów oraz brać udział w międzynarodowych zawodach i turniejach.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: