Kilka słów o naszej organizacji

1 . Niesienie opieki medycznej, duchowej, psychologicznej, socjalnej i wszelkiej innej osobom dorosłym w terminalnym stanie choroby oraz chorym nieuleczalnie. 2 . Wspieranie osób chorych i osieroconych. 3 . Integrowanie osób gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osieroconym. 4 . Głoszenie idei hospicjum. 5 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: