Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro została powołana 18 kwietnia 2007 roku.
Misją Fundacji jest pomoc najbardziej potrzebującym, zarówno dzieciom jak i dorosłym, w kraju i na krańcach świata oraz czynienie dobra na wzór Patrona.

Wspieramy dzieci i młodzież oraz dorosłych. Zasięg naszej pomocy obejmuje: Polskę, Ukrainę, Filipiny oraz Kenię i Madagaskar.

Naszymi Podopiecznymi są osoby chore, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem. Zbieramy darowizny dla dzieci, które zmagają się z różnymi zespołami wad genetycznych i wymagają stałej rehabilitacji oraz kosztownych specjalistycznych operacji.

Nasza pomoc trafia do podopiecznych placówek oriońskich. Są to podopieczni: Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego i Ośrodka dla Chorych Bezdomnych w Łaźniewie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaliszu oraz Schroniska dla Bezdomnych w Czarnej k/Wołomina.

Troszczymy się o seniorów i zachęcamy ich do aktywizacji społecznej. Organizujemy wolontariat 60+ i klub aktywnego seniora. Ponadto wspieramy mieszkańców oriońskiego Domu Emeryta w Brańszczyku.

Szczególnie leży nam na sercu los afrykańskich dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, pobawionych dostępu do edukacji i perspektyw na przyszłość. Współpracujemy z oriońskimi misjami w Kenii: Laare, Kaburugi i Kandisi oraz na Madagaskarze: Ankazoabo-SUD i Andrambato. Od 2020 r. współpracujemy także z misją oriońską na Filipinach.

Niesiemy pomoc Afryce, bo nasi misjonarze cały czas apelują, że życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób spowodowanych głodem i brakiem wody. Wskaźnik umieralności jest nadal bardzo wysoki. Poprzez projekt adopcji- wsparcia na odległość dajemy dzieciom szansę na lepszą przyszłość. Prowadzimy także inne projekty misyjne, wśród nich: Szkoła w Laare, Piekarnie na Madagaskarze i Zwierzaki dla Afryki. Dodatkowo organizujemy szereg akcji mających na celu pomoc dzieciom i rodzinom z krajów misyjnych.

Pochylamy się nad trudną sytuacją rodzin na Bliskim Wschodzie, żyjących w skrajnej biedzie oraz w nieustannym strachu o swoje życie. Ludność Syrii i Libanu przeżywa dramat humanitarny w wyniku trwających działań wojennych i zapaści gospodarczej. Wraz z Caritas Polska niesiemy im nadzieję.

Działania Fundacji, dzięki wsparciu naszych Darczyńców, przekładają się na konkretne DOBRO.

Trzy główne rodzaje działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, jakie prowadzi nasza Fundacja to: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: