Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest:
1 . pomoc i integracja rodzin opiekujących się chorymi na zespół Dandy- Walkera oraz wyrównywanie szans chorych;
2 . działalność charytatywna mająca na celu wspieranie chorych na zespół Dandy- Walkera i ich rodzin:
3 . propagowanie wiedzy i informacji na temat diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych na zespół Dandy- Walkera;
4 . podejmowanie działalności na rzecz pomocy niepełnosprawnym - chorym na zespół Dandy-Walkera; 5 . organizowanie i promowanie wolontariatu na rzecz chorych na zespół Dandy - Walkera.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: