Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA POMAGAM

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Fundacja Pomagam

KRS: 0000277044

Fundacja Pomagam od 15 lat wspiera Dzieci chore i Dzieci z domów dziecka.
Pomaga radzić sobie ze skutkami niepełnosprawności oraz projektuje narzędzia psychoedukacyjne.
Nie pobiera żadnej prowizji od darowizn przekazywanych bezpośrednio na Podopiecznych.

Cele i działalność statutowa Fundacji zawiera się w sferze zadań publicznych dotyczących min:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
4. Krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
5. Działalności charytatywnej
6. Promocji i organizacji wolontariatu
7. Ochrony i promocji zdrowia

NAKRĘĆ SIĘ Z NAMI NA POMAGANIE!

Nasza strona www: www.fundacjapomagam.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja Pomagam powstała w 2006 roku, aby pomagać przede wszystkim Dzieciom, chorym i z domów dziecka. Naszą misją jest towarzyszenie Podopiecznym w codziennym zmaganiu się ze skutkami swojej choroby/ niesamodzielności oraz tworzenie dla nich szczęśliwszego dzieciństwa. Fundacja wspiera również młodych sportowców, pomagając im rozwijać swoje talenty.

Cele i działalność statutowa Fundacji zawiera się w sferze zadań publicznych dotyczących min:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
4. Krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
5. Działalności charytatywnej
6. Promocji i organizacji wolontariatu
7. Ochrony i promocji zdrowia

NAKRĘĆ SIĘ Z NAMI NA POMAGANIE!

Nasza strona www: www.fundacjapomagam.pl

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: