Kilka słów o naszej organizacji

- Niesienie pomocy ludziom będących w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej - Niesienie pomocy młodzieży opuszczającej Domy Dziecka lub Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, a w szczególności tym, którzy nie posiadają mieszkania lub pracy - Niesienie pomocy opuszczającym Zakłady Poprawcze lub schroniska dla nieletnich, a w szczególności tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub bliskich - Niesienie pomocy młodocianym i dorosłym opuszczającym Zakłady Karne lub Areszty Śledcze, oraz rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, która może spowodować szybki powrót do działalności przestępczej - Niesienie pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, szczególnie w okresie leczenia odwykowego jednego z członków takiej rodziny - Wykonywanie i nadzorowanie kar nieizolacyjnych oraz środków probacji - Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom - Podejmowanie działań w zakresie sprawiedliwości naprawczej, mediacji i probacji - Promocja kultury, prezentacja twórczości niezależnej, prowadzenie internetowej Stacji radiowej - Organizowanie działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia, na rzecz Podopiecznych stowarzyszenia, jego sympatyków i innych osób zainteresowanych Zdobywaniem pogłębianiem wiedzy - Świadczenie pomocy edukacyjnej w zakresie zdobywania wykształcenia ogólnego l-Lub zawodowego osobom potrzebującym, bezrobotnym, niedostosowanym Społeczne, osobom zagrożonym uzależnieniem

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: