Kilka słów o naszej organizacji

Jako Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego jesteśmy częścią największej organizacji wychowawczej w Polsce. Od 100 lat Związek Harcerstwa Polskiego kształtuje młodych obywateli naszego narodu krzewiąc w nich postawy patriotyzmu, świadomości obywatelskiej, tolerancji oraz otwartości. Realizujemy założenia oraz wizję założyciela światowego ruchu skautowego Roberta Badden-Powella oraz Andrzeja Małkowskiego, założyciela Harcerstwa w Polsce i krzewiciela idei skautowych. Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Nasze działania wychowawcze opierają się na Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej, podczas których nasi wychowankowie wyjeżdżają na obozy, zimowiska, biwaki oraz wyjazdy międzynarodowe oraz na pracę śródroczną, gdzie działając w drużynach, drużynowi prowadzą dla nich zajęcia z szeroko pojętego zakresu wiedzy społecznej, puszczaństwa, wychowania ekonomicznego, komunikacji, samodoskonalenia oraz wielu innych dziedzin, które zamykamy w stwierdzeniu - Stale doskonalony i stymulujący program.
Jako Organizacja Pożytku Publicznego nie zarabiamy na naszych obozach ani pracy śródrocznej. Nasi wychowawcy są wolontariuszami pracującymi, ponieważ wychowanie młodzieży oraz umiejętności jakie mogą zdobywać podczas pracy są dla nich bardzo istotne. Każdy instruktor-wolontariusz poza pracą wychowawczą ma pracę, szkołę czy inne zobowiązania czasowe. Działają oni w ZHP, ponieważ wierzą w ideę służby i tą samą ideologię przekazują swoim wychowankom. Nasza działalność opieramy na dotacjach, programach grantowych, zadaniach publicznych oraz pracy w ramach wolontariatu. Jednak każda forma wsparcia finansowego jest dla nas ogromnym odciążeniem. Nasze działania staramy się urozmaicać poprzez pracę ze specjalnościami. Staramy się, aby osoby interesujące się żeglarstwem, kajakarstwem, turystyką, pożarnictwem, krwiodawstwem czy nawet lotnictwem mogły znaleźć coś dla siebie oraz rozwijać swoje zainteresowania. Mamy też nadzieję, że dzięki naszym staraniom nowe osoby mogą zainteresować się którym z powyższych tematów. Codziennie na terenie Chorągwi Stołecznej odbywają się zbiórki, warsztaty, kursy i zajęcia, a to wszystko organizują wolontariusze, którzy działają w myśl słów założyciela skautingu Roberta Badden-Powella - Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście, dzięki takim osobom oraz ich bezinteresowności możemy dalej działać oraz organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz rozwijać ich pasje.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: