Kilka słów o naszej organizacji

1 . Edukacja i upowszechnianie kultury. 2 . Propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi Stowarzyszenia. 3 . Wspieranie wszelkich działań zmierzających do doskonalenia i podnoszenia poziomu artystycznego solistów i zespołów. 4 . Rozsławianie placówki poprzez umożliwienie występów zespołów i solistów na fastiwalach, konkursach i koncertach o randze regionalnej i ogólnopolskiej. 5 . Promocja kultury i sztuki w kraju. 6 . Współdziałanie z organizacjami o podobnych celach upowszechniania kultury. 7 . Działalność pedagogiczna wychodząca naprzeciw zapotrzebowaniom środowiska w zakresie edukacji artystycznej. 8 . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji. 9 . Działalność charytatywna.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: