Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność w zakresie pomocy społecznej.
W szczególności zaś:
a) wspieranie rozwoju jednostki ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej śmierci;
b) działalność profilaktyczna dotyczącą patologii społecznych;
c) działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych z życiem człowieka, a szczególnie uzależnień od alkoholizmu i narkomanii;
d) pomoc na rzecz niepełnosprawnych;
e) wydawanie oświadczeń oraz interwencji u stosownych władz dotyczących osób, którym pomaga Stowarzyszenie;
f) zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną pomagać potrzebującym i Stowarzyszeniu;
g) wspieranie i propagowanie działalności artystycznej;
h) wspieranie i propagowanie indywidualnych relacji nauczyciel - uczeń;
i) rozwijanie i tworzenie nowych wzajemnych stosunków między przedstawicielami różnych środowisk, grup kulturowych i subkulturowych;
j) resocjalizacja w prowadzonych przez siebie działaniach gospodarczych;
k) wspieranie pomocą finansową i rzeczową członków Stowarzyszenia oraz osob potrzebujących;
l) stwarzanie młodym możliwości uzyskania środków materialnych dla nich i innych osób potrzebujących pomocy w drodze angażowania się w odpowiednią działalność gospodarczą, prowadzenie działalności usługowej i uczestnictwo w różnego rodzaju związkach gospodarczych;
m) pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych zarówno przez uzyskiwanie mieszkań i domów jak i budowanie ich. Mieszkania i domy mogą pozostać własnością Stowarzyszenia lub też mogą być przekazywane na własność osobom potrzebującym. Tworzenie "Domów Otwartych";
n) wspieranie pomocą finansową i rzeczową innych organizacji o podobnym charakterze działania;
o) angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochronę przyrody i zwierząt; przez wszelką pomoc wynikającą z potrzeb członków i możliwości Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: