Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zapewnia kompleksową opiekę dla Dzieci ze wskazaniem hospicyjnym. Celem naszej pracy jest poprawa jakości życia Podopiecznych Fundacji dzięki profesjonalnej opiece medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej.
Naszą główną formą opieki jest Domowa Opieka Hospicyjna. Wiemy, że dziecko nawet jeśli jest nieuleczalnie chore to właśnie w domu czuje się najbezpieczniej, pod opieką najbliższej i kochającej rodziny. Hospicjum Domowe swoją opieką obejmuje rodziny mieszkające w promieniu 100 km od naszej siedziby.
Niestety są sytuacje, gdy dziecko nie może przebywać w swoim domu i aby zapewnić mu najlepszą opiekę wybudowaliśmy Hospicjum Stacjonarne, które mieści się na ul. Lwowskiej 132 w Rzeszowie. Pod naszą opieką są dzieci, które z powodów zdrowotnych lub innych przyczyn losowych nie mogą mieszkać w swoich domach rodzinnych. Zapewniamy im całodobową opiekę tworząc namiastkę domu.

Głównymi celami statutowymi Fundacji są: 1 ) wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami; 2 ) wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie; 3) rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Polsce i za granicą; 4 ) rozwijanie i prowadzenie stacjonarnej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Polsce i za granicą; 5 ) wspieranie i świadczenie opieki na rzecz osób starszych w formie domowej i stacjonarnej. 6 ) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej i profilaktycznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych; 7 ) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji socjalnej, życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 8 ) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji. 9 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 10 ) współpraca z Polonią oraz instytucjami polonijnymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: