Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA "POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: działalność statutowa fundacji

KRS: 0000259298

Misją Fundacji PCPM jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej osobom potrzebującym na całym świecie przy zachowaniu podstawowych zasad: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. Pomagamy w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Przez działania na arenie międzynarodowej staramy się przyczynić do budowania pozytywnego wizerunku Polski, nie tylko jako kraju, który swój potencjał gospodarczy może dzielić z innymi, ale także kraju, który w przeszłości taką pomoc otrzymał.

Nasza strona www: www.pcpm.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest działanie na rzecz niesienia wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym przez kryzysy humanitarne, wojny domowe, klęski żywiołowe lub inne sytuacje zagrażających ich życiu, zdrowiu czy dobrobytowi. Zarówno na terytorium RP, jak i poza jej granicami. Dostarczamy pomoc humanitarną i rozwojową, a także techniczną, edukacyjną i zdrowotną. Propagujemy idee praw człowieka. Wśród celów działalności jest także wsparcie uchodźców, migrantów, uchodźców wewnętrznych i innych grup w zakresie ochrony prawnej, potrzeb humanitarnych, aktywizacji zawodowej oraz innych potrzeb, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicą, a także prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwiązania problemów globalnych, niesienia pomocy humanitarnej, praw człowieka oraz większego zaangażowania Polski w stosunkach międzynarodowych i wspierania wolontariatu.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.