Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja została powołana w celach:

1.niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez umieszczanie ich w domach tymczasowych, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych domów),
2.udzielania pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
3.wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
4.działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolno żyjącym, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,
5.zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami,
6.ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
7.promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: