Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu powstała w 2006 r. z inicjatywy wrocławskich rodzin. Od 2011 roku skupiamy się na promocji zdrowia psychicznego i budowaniu przekonania, że wyzdrowienie z choroby psychicznej jest możliwe.

Aktualnie kształcimy kadry dla Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego pracujących w podejściu Otwarty Dialog oraz prowadzimy warsztaty Asystent Zdrowienia.

Podejście Otwarty Dialog – system leczenia skoncentrowany na rodzinie i sieci społecznej pacjenta, został stworzony w Finlandii w latach 80' XX wieku jako alternatywa dla długotrwałej hospitalizacji. Badania efektywności tego podejścia wykazują, że 86% osób wraca do poprzedniej aktywności, a 82% nie doświadcza żadnych utrzymujących się objawów w zakresie zdrowia psychicznego. Takich efektów leczenia nie odnotowano dotychczas w Polsce! Dlatego działania naszej fundacji zmierzają do upowszechnienia Otwartego Dialogu w całym systemie zdrowia psychicznego.

Warsztaty Asystent Zdrowienia adresowane są dla osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego, które poprzez osobiste zaangażowanie rozwiną odpowiednie kompetencje zawodowe. W ten sposób przygotują się do roli partnera w pracy zespołów terapeutycznych czy zespołów edukacyjnych. Dodatkowo warsztaty te mają na celu reintegrację jego uczestników ze środowiskiem, odbudowę relacji społecznych i zwiększenie szans na rynku pracy.

Reforma polskiego sytsemu postępuje wolno, a osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego potrzebują konkretnych działań już DZISIAJ! Razem możemy dać im NADZIEJĘ NA WYZDROWIENIE!

Z góry dziękuję za Państwa współudział w budowaniu lepszej przyszłości!
Regina Bisikiewicz, prezes fundacji

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: