Kilka słów o naszej organizacji

Celem Jednostki Strzeleckiej jest: a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, b) wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim, c) przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej oraz w innych formacjach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne. d) wychowywanie członków Jednostki Strzeleckiej w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna, e) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, f) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: