Kilka słów o naszej organizacji

Nasza działalność
Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia jest działalność charytatywna i edukacyjna na rzecz ogółu społeczności w zakresie wyrównywania szans i ochrony praw rodzin, dzieci oraz kobiet.

Zakres działalności SPLŻ:
- działania promujące zdrową, naturalną rodzinę,
- ochrona macierzyństwa i dziecka poczętego,
- wspieranie materialne rodzin wielodzietnych zagrożonych ubóstwem,
- edukacja społeczna w zakresie ochrony ludzkiego życia oraz rodziny,
- pomoc materialna i psychologiczna dla kobiet w ciąży, edukacja prozdrowotna, w tym nauczanie ekologicznych metod rozpoznawania płodności,
- pomoc Polakom za granicą w zakresie wychowania prorodzinnego, ochrony macierzyństwa, dziecka poczętego i rodziny,
- współpraca z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie wskazującym zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia wraz z fundacją KPLŻ prowadzi punkt pomocy rzeczowej dla mam oczekujących narodzin dziecka i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej, samotnych matek oraz rodzin wielodzietnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: