Kilka słów o naszej organizacji

Przekaż swój 1,5% podatku na rzecz bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt.
Środki jednoprocentowe oraz darowizny otrzymane od darczyńców pozwalają nam polepszyć warunki bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt w naszym ośrodku. Nasza Organizacja leczy i utrzymuje zwierzęta odebrane interwencyjne, porzucone i z wypadków. Przez 18 lat istnienia Straż dla Zwierząt w Polsce rozwijała się stopniowo wedle możliwości i potrzeb z jednoczesnym naciskiem na pomoc podopiecznym, którzy w danej chwili działalności tej pomocy potrzebowali. Siedziba główna organizacji zlokalizowana jest niemal w samy sercu Warszawy. Oferujemy leczenie weterynaryjne w Centrum Zdrowia Zwierząt, które wyposażone jest w najwyższej jakości sprzęt medyczny. Znajduje się również salonik pielęgnacyjny oraz Centrum Adopcyjne, które służą zwierzętom odebranym interwencyjnie. Niemal w pełni wyposażone placówki, nowoczesny sprzęt oraz inspektorzy stojący każdego dnia na straży dobrostanu zwierząt pozwalają nam na skuteczną walkę z okrucieństwem wobec stworzeń, z licznymi zaniedbaniami oraz wykorzystywaniem istnień jako materiał zarobkowy. Jesteśmy tam, gdzie pomoc ta jest niezbędna, działamy interwencyjnie w uzasadnionych przypadkach, edukujemy i przyczyniamy się do polepszenia warunków zwierzętom zaniedbanym z niewiedzy właściciela, współpracujemy z osobami, dla których dobro braci mniejszych jest pierwszorzędne i które o tę pomoc nas poproszą, w imieniu stworzeń działamy urzędowo, występując na drogę sądową. Dodatkowo prowadzimy liczne prelekcje oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży jako Centrum Edukacyjne Straży dla Zwierząt w Polsce, bierzemy udział w piknikach wyjazdowych, na których pojawiamy się z naszymi podopiecznymi, promując naszą działalność. W naszej siedzibie przyjmujemy uczniów, studentów w ramach szkolnych praktyk, gdzie pokazujemy jak prawidłowo obchodzić się ze zwierzętami, zapraszamy również dzieci z ośrodków wychowawczych i schronisk młodzieżowych do projektu empatii socjalizacyjnej z wymiernymi skutkami zarówno dla dzieciaków, jak i podopiecznych. Edukujemy podmioty i organizacje chętne do współpracy, biegle posługując się Ustawą o Ochronie Zwierząt. Nasze działania były licznie nagradzane przez społeczeństwo. Współpracujemy z urzędami gmin oraz starostwami, Wierzymy, że nasza inicjatywa oraz pomoc, jaką na co dzień niesiemy potrzebującym zwierzętom znajdzie uznanie w Waszych oczach oraz sercach i zechcecie przyłączyć się do tego projektu, który trwa od lat i mamy nadzieję, że zawsze trwać będzie.
1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką, 2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, 3) Działanie na rzecz ochrony środowiska 4) Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy. 5) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt. 6) Prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków ze zwierzętami dzikimi i bezdomnymi i innych nagłych zdarzeń noszących znamiona kataklizmu 7) Udzielanie pierwszej pomocy i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach z udziałem zwierząt dzikich i bezdomnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: