Kilka słów o naszej organizacji

Jesteśmy polskim stowarzyszeniem twórców Wikimediów.

Integrujemy i reprezentujemy interesy wikimedian oraz wspomagamy ich finansowo i organizacyjnie. Wspieramy dostęp do wolnej wiedzy poprzez gromadzenie zasobów i rozwijanie treści w oparciu o źródła oraz promujemy wolne licencje i budujemy świadomość prawa autorskiego.

Ważna jest dla nas jawność i przejrzystość działań. Cenimy niezależność, bezinteresowność, uczciwość.

Dzięki potencjałowi naszych członków i wolontariuszy dbamy o stałe pozyskiwanie i utrzymanie dóbr kultury w cyfrowym świecie. Nasze cele realizujemy we współpracy z wolontariuszami i partnerami instytucjonalnymi.

Wyrównujemy szanse dostępu do wiedzy gromadzonej oddolnie, na podstawie rzetelnych źródeł informacji, publikowanej za darmo, na wolnych licencjach, w Wikipedii i jej projektach siostrzanych.

Chcemy wspierać społeczności marginalizowane przez struktury władzy i przywilejów. Chcemy też przełamać społeczne, polityczne i techniczne bariery, które utrudniają uzyskanie dostępu do wiedzy i wnoszenia wkładu w wolną wiedzę.

Naszymi priorytetami są:

jawność i transparentność naszych działań,

rzetelność wiedzy zamieszczanej w Wikipedii i spokrewnionych z nią projektach

otwartość i powszechność w dostępie do wiedzy.

Działamy na terenie całego kraju, współpracujemy ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami kultury i sztuki oraz firmami, aby zgromadzić cumę ludzkiej wiedzy w jednym miejscu: na Wikipedii!

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: