Kilka słów o naszej organizacji

Od 2005r. Stowarzyszenie związane jest z gdańską Zaspą. Tu mieszkamy i staramy się być użyteczni. Widać nas podczas osiedlowych festynów, kiermaszy, akcji społecznych, imprez sportowych. Wspieramy je lub jesteśmy organizatorem. Reagujemy, gdy potrzeba pomocy rzeczowej lub finansowej dla dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych, samotnych czy czworonożnych przyjaciół. W historii naszych działań mamy prowadzenie stołówki, dystrybucję żywności z Banku Żywności, przedświąteczne zbiórki artykułów w sieciach handlowych, loterie fantowe i zabawy mikołajowe, fundowanie pomocy rehabilitacyjnych, wsparcie leczenia czy ferii dla dzieci. Współpracujemy z lokalną społecznością, Spółdzielnią Mieszkaniową, szkołami, Radą Dzielnicy, MOPRem, Parafią. Współredagujemy biuletyn osiedlowy i prowadzimy stronę internetową z bieżącymi info o nas i lokalnych sprawach. Wszystkie powierzone nam fundusze przeznaczamy na cele statutowe, pracujemy społecznie, nikogo nie zatrudniamy.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: