Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych chorobami onkologicznymi i cywilizacyjnymi.
- Wsparcie psychologiczne, medyczne i finansowe dla Pacjentów
- Edukacja w zakresie profilaktyki onkologicznej i chorób cywilizacyjnych - spotkania, warsztaty i sympozja
- Uświadamianie konieczności wczesnego wykrywania nowotworów
- Bezpłatne badania profilaktyczne na terenie całego kraju
- Kampanie na rzecz powszechnej dostępności nowoczesnych leków i terapii w Polsce
- Wydawnictwa edukacyjne: poradniki, broszury, raporty

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: