Kilka słów o naszej organizacji

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej powstało w 2005 roku. Od siedemnastu lat pomagamy rodzinom posiadającym niepełnosprawne dzieci, skupiając się nie tylko na rehabilitacji samych podopiecznych, ale dając też duże wsparcie rodzicom, opiekunom i rodzeństwu. Prowadzimy zajęcia fizjoterapeutyczne, neurologopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitację wzroku, muzykoterapię, dogoterapię, arteterapię oraz hipoterapię. Przez cały rok działa przedszkole dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, zespół wczesnego wspomagania rozwoju, świetlice terapeutyczne dla młodzieży. W 2020 r. otworzyliśmy nową formę wsparcia - całodniowe zajęcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością wspomagające ich funkcjonowanie w rodzinie i otoczeniu. Rodzicom oferujemy codzienne masaże lecznicze lub relaksacyjne. Podejmujemy także działania edukacyjne, organizując warsztaty w szkołach i przedszkolach, realizujemy kampanie społeczne, prowadzimy działalność wydawniczą. Wszystkie zajęcia terapeutyczne prowadzone są w Potrafię Więcej bezpłatnie. Środki finansowe na działalność pozyskiwane są przede wszystkim z wpłat pochodzących z odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych, dzięki uzyskaniu w 2007 roku statusu organizacji pożytku publicznego.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy