Kilka słów o naszej organizacji

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej" powstało w 2005 roku z inicjatywy terapeutów pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Dlatego głównym celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży ze złożonymi niepełnosprawnościami oraz wspieranie ich rodzin.
Prowadzimy zajęcia fizjoterapeutyczne, neurologopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitację wzroku, muzykoterapię, dogoterapię, arteterapię oraz hipoterapię. Przez cały rok działa przedszkole dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, zespół wczesnego wspomagania rozwoju, świetlice terapeutyczne dla młodzieży. Stowarzyszenie udziela również wsparcia dorosłym osobom
z niepełnosprawnościami prowadząc codzienne zajęcia wspomagające ich funkcjonowanie w rodzinie i otoczeniu.
Wychodzimy z założenia, że dobre samopoczucie mamy i taty jest podstawą, by rehabilitacja przyniosła sukces. Dlatego obejmujemy opieką całe rodziny, a nie tylko podopiecznego, dotkniętego niepełnosprawnością. Rodzina jest integralną całością, w której muszą działać wszystkie jej elementy, dlatego od lat przyświeca nam hasło "Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko". Rodzicom oferujemy więc codzienne masaże lecznicze lub relaksacyjne, stałe wsparcie psychologa, a także akcyjne wydarzenia, tj.: warsztaty, szkolenia, spotkania towarzyskie.
Podejmujemy także działania edukacyjne, organizując warsztaty w szkołach i przedszkolach, realizujemy kampanie społeczne, prowadzimy działalność wydawniczą. Wszystkie zajęcia terapeutyczne prowadzone są w "Potrafię Więcej" bezpłatnie.
Środki finansowe na działalność pozyskiwane są przede wszystkim z wpłat pochodzących z 1% (od 2022 roku 1,5%) podatku dochodowego od osób fizycznych, dzięki uzyskaniu w 2007 roku statusu organizacji pożytku publicznego. Współpracujemy z innymi organizacjami pożytku publicznego, z biznesem, z mediami, z instytucjami państwowymi (PFRON, Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki) starając się o fundusze celowe.
Dzięki środkom pozyskanym z 1,5%, z dotacji PFRON, z darowizn pieniężnych
i rzeczowych od osób prywatnych oraz firm, w ciągu roku stowarzyszenie wspiera ok. 300 osób,
realizując średnio rocznie ok.:
- 12.000 godzin pracy terapeutycznej
- 7.000 godzin pracy biurowej
- 1000 godzin działań społecznych
zatrudniając (stan na październik 2023 r.):
- 17 osób na podstawie umów o pracę
- 12 osób na podstawie umów cywilno-prawnych

wynajmując lokal o powierzchni ponad 700 m2

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: