Kilka słów o naszej organizacji

pomoc dzieciom, wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcia dziennego, wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: