Kilka słów o naszej organizacji

Celem Fundacji jest: 1 . inicjowanie, wspomaganie, organizowanie, finansowanie działań w zakresie dobroczynności, rehabilitacji zawodowej i społecznej ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym prowadzenie domu opiekuńczo - leczniczego, którego pensjonariuszami mogą być między innymi rolnicy, płacący składki KRUS, a także osoby związane ze sportem, jak na przykład zawodnicy, sędziowie, trenerzy, instruktorzy czy działacze sportowi; 2 . programowanie, dotowanie i organizowanie, w tym dla wsi, imprez kulturalnych, 3 . promocja rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego, ochrony środowiska, rozwoju oświaty, nauki i techniki; 4 . promocja turystki, kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: