Pomóż nam pomagać!

STOWARZYSZENIE IMIENIA JANA KARSKIEGO

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: W kieleckiej kamienicy przy ul. Planty 7/9 - miejsce pogromu - uczymy jak ważna jest tolerancja, dialog i uważność wobec drugiego. W domu tym pomagamy matkom i dzieciom z Ukrainy w świetlicy ".

KRS: 0000230415

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego od lat troszczy się, aby kolejne pokolenia kielczan mogły żyć w lepszym kraju, w lepszym mieście. Działamy od roku 2005 - rokrocznie prowadzimy dziesiątki warsztaty dla młodzieży, organizujemy spotkania. Uczymy jak ważna jest tolerancja, dialog i uważność wobec drugiego. Działamy w kieleckiej kamienicy przy ul. Planty 7/9 - miejsce pogromu z 1946 roku. Od marca ubiegłego roku, w tej kamienicy, prowadzimy świetlicę "Dom ukraiński" dla matek i dzieci z Ukrainy, które uciekając od wojny znalazły tu opiekę, wsparcie i usmiech.

Kilka słów o naszej organizacji

Celem działalności stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest: rozpowszechnianie postaw otwartości i poszanowanie dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej i kulturowej. Przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, antypolonizmu, ksenofobii oraz innym postawom godzącym w godność człowieka 3 . Podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego - monitorowanie oraz piętnowanie wszelkich przypadków jego naruszenia.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: