Kilka słów o naszej organizacji

Celem działalności stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest: rozpowszechnianie postaw otwartości i poszanowanie dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej i kulturowej. Przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, antypolonizmu, ksenofobii oraz innym postawom godzącym w godność człowieka 3 . Podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego - monitorowanie oraz piętnowanie wszelkich przypadków jego naruszenia.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: