Kilka słów o naszej organizacji

Wspomaganie działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej 9
w organizacji nauki, terapii i wychowania, a w szczególności w rozbudzaniu i rozwijaniu różnorodnych zainteresowań wychowanków: sportowych, turystyczno-krajoznawczych, kulturalnych, rekreacyjnych.
Prowadzenie programów terapeutycznych i edukacyjnych dla młodzieży i rodziców.
Prowadzenie programów profilaktycznych oraz opieki prawnej i socjalnej dla młodzieży.
Organizowanie działalności szkoleniowej dla pedagogów, tworzenie placówek terapeutycznych, psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych.
Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu problematyki patologii społecznej.
Organizowanie mieszkań rotacyjnych lub hostelu dla wychowanków, którzy nie mają możliwości powrotu do domu rodzinnego.
Organizowanie i prowadzenie wypoczynku wakacyjnego dla młodzieży Ośrodka w tym obozów terapeutycznych.
Organizowanie praktyk studenckich dla studentów, w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, festynów i innych imprez.
Organizowanie akcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
Pomoc w organizowaniu miejsc pracy dla absolwentów Ośrodka.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: