Kilka słów o naszej organizacji

1. działalność charytatywna i dobroczynna w kraju i za granicą,
2. utrzymanie świadomości religijnej i narodowej ludzi objętych pomocą, oraz rozwijanie braterskich kontaktów na płaszczyźnie międzyludzkiej,
3. przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, oraz patologiom społecznym,
4. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
5. pomoc rodzinom ubogim, patologicznym oraz z problemem alkoholowym,
6. pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin rozbitych, ubogich, patologicznych, z problemem alkoholowym oraz wychowanków Domów Dziecka,
7. pomoc osobom bezdomnym, ubogim, starszym, chorym i niepełnosprawnym,
8. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
9. pomoc uchodźcom i emigrantom,
10. prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej,
11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12. ochrona i promocja zdrowia.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: