Kilka słów o naszej organizacji

Celami Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego są: 1 . propagowanie zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym w szczególności zagadnień związanych z problematyką ratownictwa oraz ochrony ludności poprzez organizację masowych imprez szkoleniowo - artystycznych, 2 . propagowanie zagadnień ochrony środowiska, 3 . organizacja ogólnopolskich akcji propagujących zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa "BEZPIECZNIE - CHCE SIĘ ŻYĆ034a", 4 . tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, 5 . popieranie i promowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności oraz ochrony środowiska.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: