Kilka słów o naszej organizacji

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej jest organizacją pożytku publicznego. Działa od 1995 roku. Celem istnienia jest wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom i opiekunom. KSN AW prowadzi 11 placówek rehabilitacyjnych
w Warszawie i okolicy: 9 ośrodków dziennych, w których w codziennych zajęciach terapeutycznych udział bierze 300 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 2 domy stałego pobytu dla 100 niepełnosprawnych mieszkańców. Co roku w sierpniu KSN AW organizuje Pieszą Pielgrzymkę Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę, która jest wydarzeniem religijnym, ale jednocześnie wspaniałą, praktyczną szkołą integracji społecznej: pielgrzymom na wózkach pomagają osoby sprawne, a wśród nich są także więźniowie i bezdomni.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: