Kilka słów o naszej organizacji

Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL istnieje od 2004 roku prowadząc działania na rzecz społeczności Krakowa. Działania te nakierowane są na rozwiązywanie lub minimalizowanie istotnych problemów społecznych obecnych w naszym mieście.

CPES Parasol jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji w Polsce zajmujących się pracą terenową. Od kilku lat zajmujemy się budowaniem standardów i metodologii pracy z dziećmi i młodzieżą w przestrzeni otwartej.

Od 2007 jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych zamieszkujących miasto Kraków i okolice.
Wszystkim naszym działaniom przyświeca misja Stowarzyszenia: „W Parasolu wychodzimy do ludzi, towarzyszymy, motywujemy do zmian i odpowiedzialnie ich wspieramy, szanując godność każdego człowieka”.

WYCHODZIMY DO LUDZI – Pracujemy metodą streetworkingu. CPES Parasol jest pionierem tego rodzaju działań w Polsce. Streetworking (praca podwórkowa) to forma pracy prowadzona w środowisku otwartym: na ulicach, podwórkach, skwerach, w parkach. Docieramy do osób nie objętych wsparciem instytucji pomocowych, które większość swego czasu spędzają w przestrzeni miejskiej.
MOTYWUJEMY DO ZMIAN - zachęcamy odbiorców naszych działań do samodzielnej odpowiedzi na pytanie, co chcieliby zmienić w swoim życiu.
TOWARZYSZYMY I ODPOWIEDZIALNIE ICH WSPIERAMY - w CPES Parasol wierzymy, że ludzie są ekspertami swojego życia, pomagamy im, tworząc warunki do samodzielnego podejmowania decyzji.
SZANUJĄC GODNOŚĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA – uważamy, że każda osoba, bez względu na swe przeszłe doświadczenia, zasługuje na szacunek i godne traktowanie.

Linki do serwisów społecznościowych
https://www.facebook.com/rakowicka10/
https://www.instagram.com/parasolstreet/
https://www.instagram.com/rakowicka/

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: