Kilka słów o naszej organizacji

Wspieranie i propagowanie ruchu hospicyjnego, dla osób przewlekle chorych oraz pomoc w jego prowadzeniu. W tym celu niezbędne jest organizowanie odczytów, prelekcji ,konferencji ,koncertów propagujących ruch hospicyjny i wolontariat, realizacja ogólnopolskiego programu "Pola Nadziei", wymiana doświadczeń z organizacjami hospicyjnymi w kraju i zagranicą, współpraca z mediami,współdziałanie ze strukturami służby zdrowia, instytucjami kościelnymi, organizacjami samorządu terytorialnego, osobami prywatnymi, szkołami i placówkami oświatowymi, gromadzenie funduszy w celu prowadzenia stacjonarnego hospicjum.Celem wg statutu jest również ciągła opieka nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi poprzez wpływanie na stan psychiczny,duchowy chorego i jego rodziny ,uśmierzanie cierpień fizycznych, rehabilitacja fizyczna.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: