Pomóż nam pomagać!

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Dom Emerytów - Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza w Tarnowie|DPS w Dąbrowie Tarnowskiej|Hospicjum św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej|Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych|Schronisko dla Osób Bezdomnych w Tarnowie#Stacja Opieki Caritas w Tarnowie|Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie

KRS: 0000211791

Kilka słów o naszej organizacji

Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje swoją misję obejmując opieką dzieci, ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych. Pomaga rodzinom i osobom żyjącym w ubóstwie oraz osobom bezdomnym, Dodatkowo działania Caritas wspiera 6 domów, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek medyczno-rehabilitacyjnych i pomocy społecznej.
Prowadzone działania:
1) Prowadzenie placówek:
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie
- Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
- Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej
- Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (w nim: Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia Dziennego, Specjalna Szkoła Podstawowa i Zakład Rehabilitacji Leczniczej, turnusy rehabilitacyjne)
- Stacja Opieki Caritas w Tarnowie (pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne)
- Schronisko dla Osób Bezdomnych w Tarnowie
- kuchnie dla ubogich
2) Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
3) Dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach
4) Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osobom w znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
5) Pomoc materialna rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej
6) Pomoc materialna rodzinom dotkniętym przez kataklizmy w kraju i za granicą
7) Pozyskiwanie środków przez akcje zbiórkowe: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Wielkanocne Dzieło Caritas
8) Praca formacyjna ukierunkowana na budzenie wrażliwości charytatywnej u wiernych w diecezji i wśród wolontariatu.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy