Kilka słów o naszej organizacji

1) prowadzenie wobec ogółu społeczeństwa działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej wśród wszystkich grup społecznych na rzecz etnicznego i ekumenicznego pojednania, tolerancji oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, narodowość oraz przekonania,
2) promocja i wsparcie rozwoju rodziny,
3) przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
4) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
5) inicjowanie i wspieranie wobec ogółu społeczeństwa działań na rzecz głębszego zrozumienia wagi i aktualności cyrylo-metodiańskiej spuścizny kulturowej.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy