Kilka słów o naszej organizacji

1 . włączanie osób z upośledzeniem umysłowym do życia społecznego i zawodowego 2 . integracja ze środowiskiem pełnosprawnych 3 . wyzwalanie poczucia własnej wartości 4 . podwyższanie aktywności i sprawności fizycznej oraz psychicznej 5 . rozwój zainteresowań 6 . działania w zakresie kultury i sztuki, wspieranie wydarzeń artystycznych oraz wydawnictw graficzno-informacyjnych 7 . działania na rzecz dobra publicznego. 8 . Wspieranie rzeczowe i materialne osób niepełnosprawnych 9 . Promocja ekologii i ochrony środowiska wśród osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: