Kilka słów o naszej organizacji

a) Prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz powszechnego i stałego leczenia i rehabilitacji chorych z Zespołem Turnera i innych chorób rodzących zbliżone skutki biologiczne, psychiczne i społeczne.
b) Propagowanie tematyki dotyczącej Zespołu Turnera oraz innych chorób rodzących zbliżone skutki biologiczne, psychologiczne i społeczne w medycznych badaniach naukowych.
c) Wszelka działalność na rzecz wszystkich chorych i ich rodzin, w tym co do skutków choroby, mająca na celu ich wspieranie w zapobieganiu negatywnym skutkom choroby.
d) Działania w kierunku stworzenia warunków samorealizacji w zakresie osiągnięcia właściwego statusu zawodowego, rodzinnego i społecznego chorych z Zespołem Turnera i innych osób z chorobami rodzącymi zbliżone skutki biologiczne, psychiczne i społeczne.
e) Działalność w zakresie kultury, edukacji, oświaty i wychowania.
f) Wspieranie inicjatyw społecznych.
g) Podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia i pomoc społeczną.
h) Wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych do akceptacji chorych w społecznościach lokalnych i Polski.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: