Kilka słów o naszej organizacji

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką organizacją charytatywną posiadającą status organizacji pożytku publicznego, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. W tym celu krakowska Caritas prowadzi placówki dla osób potrzebujących oraz podejmuje akcje charytatywne na rzecz tych środowisk. Caritas prowadzi również działalność edukacyjną i promuje wolontariat.
Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi ponad 40 ośrodków dla dzieci, młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i ubogich. Wspiera osoby, które doznały różnego rodzaju traumatycznych przeżyć z powodu klęsk żywiołowych, bezdomności, przemocy lub braku opieki ze strony najbliższych. Caritas pomaga także osobom w trudnej sytuacji życiowej, zarówno poprzez pomoc żywnościową (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa i program Spiżarnia Caritas), wsparcie finansowe (pomoc w zakupie leków, opłacie za mieszkanie, zakup opału itp.) jak i poprzez udostępnienie konta na zbiórkę na leczenie lub rehabilitację.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: