Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja Sue Ryder

Historia
Fundacje Sue Ryder działają w 13 krajach na 4 kontynentach. Działania w Polsce sięgają 1956 roku. Tak, 1956 - to nie pomyłka! To wtedy Sue Ryder rozpoczęła ponad 60-letnią misję w naszym kraju, budując w pierwszej kolejności domy pomocy. W latach 50. fundatorka nie mogła oficjalnie zarejestrować swojej fundacji w Polsce, a wszystkie budowane przez nią domy przekazała państwu polskiemu. Na początku Sue Ryder wspierana była przez wolontariuszy, w tym więźniów obozów koncentracyjnych, weteranów wojennych i ich rodziny.
Od 1991 roku Fundacja zarejestrowana jest już w Polsce i jako Organizacja Pożytku Publicznego rozwija dzieło fundatorki, jakim jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym z przyczyn zdrowotnych, społecznych i bytowych oraz aktywizowanie osób starszych. Od 2017 roku Fundacja prowadzi także Muzeum Sue Ryder.
Fundacja wybudowała w Polsce m.in. 30 domów Sue Ryder (domy pomocy społecznej), ufundowała Oddział Onkologiczny Szpitala Morskiego w Gdyni i Oddział Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Instytutu Reumatologicznego w Konstancinie-Jeziornej.

Główne cele Fundacji
Fundacja Sue Ryder koncentruje swoją działalność wokół szeroko rozumianych osób zależnych, czyli starszych, niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych. Działania realizowane są na terenie Polski zarówno w ramach działalności stałej (np. współpraca z Domami Sue Ryder, prowadzenie sklepów charytatywnych), jak i projektowej (np. stypendia dla młodzieży w Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej). Podstawowe cele Fundacji to:
- opieka nad 15 Domami Sue Ryder w zakresie wyposażenia, leków i remontów (często niezbędnych) - miejsca te powstały w Polsce z inicjatywy założycielki i otaczają troską osoby starsze, chore oraz niepełnosprawne,
- rozwijanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, wolontariatu oraz szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,
- zapewnianie wsparcia i udzielanie darowizn oraz specjalistycznego sprzętu osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i ubogim,
- zwiększanie zainteresowania i świadomości władz państwowych, samorządowych i społeczeństwa sytuacją ludzi starszych,
- aktywizacja seniorów pod kątem społecznym, kulturalnym i edukacyjnym,
- prowadzenie sklepów charytatywnych (5 w Warszawie), w których odzież, artykuły gospodarstwa domowego czy książki oferowane są w dużo niższych cenach, a więc są szerzej dostępne dla mniej zamożnych osób.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: