Kilka słów o naszej organizacji

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji w Polsce, która wspiera i pomaga Ukrainie, działamy od ponad 20 lat !

Naszą misją jest budowanie trwałego partnerstwa między społeczeństwami Polski i Ukrainy, opartego na wzajemnym szacunku, wsparciu i przyjaźni. Prowadzimy między innymi Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców pełniące rolę przestrzeni, w której kultury tych krajów mogą się spotkać.

W naszej pracy wiele miejsca poświęcamy potrzebom wielodzietnych rodzin i dzieci. Szczególną opieką otaczamy dzieci osierocone i ewakuowane z terenów działań wojennych. Wspieramy ich integrację w nowym dla nich otoczeniu, równocześnie pomagając też polskim dzieciom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Część naszych projektów służy rozwojowi i zwiększeniu dostępu do edukacji uczniów z regionów słabo zurbanizowanych.

Od 2006 r Zarządem TPU kieruje Weronika Olena Marczuk.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: