Kilka słów o naszej organizacji

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która wspiera rozwój aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki Twojemu 1% zawodnicy mogą przez cały rok brać udział w cyklu treningów i zawodów sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich.

Naszym celem jest również zwiększenie świadomości społecznej i pogłębienie wiedzy na temat możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Serdecznie zachęcamy do wsparcia działalności Olimpiad Specjalnych Polska poprzez przekazanie 1% podatku należnego za rok 2018 na rzecz naszej organizacji.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną przez popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, jak również ich rodzin, o charakterze krajowym i międzynarodowym;
2) realizacja misji, celów i głównych założeń ruchu Special Olympics;
3) reprezentowanie sportu polskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontaktach z Narodowymi Programami Olimpiad Specjalnych oraz Special Olympics Inc.;
4) zapewnienie udziału polskiej reprezentacji w europejskich i światowych igrzyskach Special Olympics oraz innych imprezach tej organizacji poza granicami kraju;
5) pozyskiwanie środków na rzecz ruchu Olimpiad Specjalnych w Polsce;
6) wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zmierzające do poprawy ich życia oraz oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej, której celem jest szeroko pojęte poszanowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich integracja ze społeczeństwem;
7) pozyskiwanie i organizacja wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania działań statutowych;
8) obejmowanie swoją działalnością również osób z niepełnosprawnością intelektualną poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;
9) obejmowanie również swoją działalnością osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich środowisko rodzinne dotknięte problemem uzależnień.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: